QUI SOM?

L'AMPA està formada per tots els pares i mares d'alumnes. No obstant, per tal de que sigui funcional, compta amb un òrgan de gestió que és la JUNTA.
Per aquest curs 2011-2012, la JUNTA de l'AMPA està constituïda per:

Presidenta: Eulàlia Sardà
Secretari: César Palma
Tresorera: Joana Luna
Comissió de festes: Inma Barranco i Esther Campos
Comissió de menjador: Esther Puigmal, Noèlia Suárez i Joan Bizarro
Comissió de Llibres de textMònica Rubiralta, Joana Luna, Inma Barranco, Dolors Colomé i Sandra Lapeña.
Comissió hora d'acollida: Verànica Huguet
Comissió de teatre: Verònica Huguet i Inma Barranco
Comissió de comunicació: Emma casals i Dolors Colomé
Vocals: Sandra LapeñaJosep Aligué, Josep Pera, Esther Campos, Joan Bizarro, Noèlia Suárez, Esther Puigmal, Mònica Rubirallta, Inma barranco, Verònica Huguet, Dolors Colomé i Emma Casals

D'altra banda, l'AMPA també té representació en altres òrgans de gestió a nivell de l'escola i a nivell municipal:

Representants al Consell escolar: 

Representants dels pares: Esther Campos, Inma Barranco, Eulàlia Sardà i Dolors Colomé.
Representant de l'AMPA: Esther Puigmal

Representant al Consell escolar municipal: César Palma i Dolors Colomé

Representant a la Comissió municipal d'escolarització: Dolors Colomé i Esther Puigmal
Representant al Pla Educatiu d'Entorn: Eulàlia Sardà